Kursverksamhet

Kurser och utbildningar

Vi skräddarsyr gärna ett kurstillfälle, halv- eller heldag på er skola inom det naturvetenskapliga området.
Här är några exempel på laborationer och uppgifter som vi kan erbjuda - kontakta oss så kollar vi vad som passar er bäst.

Fysik- gymnasiet
Accelererad rörelse
Boyles lag
Centralrörelse
Fritt fall
Graphing Motion
Harmonisk svängning
- Mixa kallt och varmt vatten
Induktion
Induktion spolar
Kast med liten boll
Kondensatorurladdning
Kraftekvation
Kundts rör
Magnetfält kring rak ledare
Pilbåge
Protaktiniumgenerator
Rörelsemängd
Strömvåg
                   
Kemi och biologi
1 EKG
2 Intermolekylära bindningar
3 Rost
4 Reaktion mellan vatten och tertiär butylklorid
5 Andning och fotosyntes
6 Buffert
7 Djur i bur
8 Katalas
9 Kvantitativ analys
10  Spirometri
11  Titrering stark syra med stark bas
12 Titrering svag syra med stark bas
13 Endoterma och exoterma reaktioner
14 Mätning av syre och koldioxid i utandningsluften
15 Hjärtfrekvens
16 Hudtemperatur
17 Groende ärtor
18 UVA UVB