FYSIK 2

FYSIK 2, Laborationer
(klicka för att ladda ner pdf)

Kraftmoment
  Mekaniklådan    
  Momentlagen med momentplatta, hävarmseffekten                 


Kaströrelse
  Kastapparaten 
  Videoanalys kast med liten boll                                               

Centralrörelse
  Centralrörelse interpoleringsfunktion                                        
  Konisk pendel     

Magnetfält
  Bio-Savarts lag - rak ledare  
  Strömvåg
  Jordmagnetiska fältet - tangenbussol                                        


Induktion
  Induktion, magnet genom spole med koppar och plexiglasrör      
  Riktning av ström
  300,600,1200 -varvs spolar i serie                       
  Spole i spolen
  Lentz lag 
  Faraday's induktionslag
  Galvanometer och magneter


Harmonisk svängning

Excel Stegmetoden
  Excel - Eulers stegmetod                                                   
  Fritt fall - harmonisk svängning - pendel med stora utslag (Örjan)


Vågor
  Stående våg med vibrator  
  Longitudinell och transversell våg (Slinky spring samt 3m fjäder) 
  Vibratorfärsäk med band

Ljus
  CD-skiva, reflektion med laserpekare                                         

Elektromagnetisk strålning
  Stefan Bolsmans lag Zigma T4 
  Temperaturstrålning
  Plancks konstant - med LED och vakuumfotocell
  Röntgen 
  Phywes vakuumfotocell Planck's konstant                                   

 
Akustik 
  Analysera ljud med mikrofon (FFT)                                            
  Kundts rör, ljudhastighet 
  Komptoneffekten - röntgen


Atomfysik
  Emissionsspektra / spektrometer 
  E/m - rör
  Rydbergs konstant
  Spectrum of atomic hydrogen, väte och helium                           


Universum
  Simulering (Skolverket) 
  Inverse square law (lampa med ljussensor, kvadraten på avståndet)