FYSIK 1

FYSIK 1
Laborationer
NA-prep

      
   Mät med skjutmått, mikrometer, tidtagarur och linjal                            
   Kraft och antal
   Mätning med LoggerPro Försök 1 Rundstav
   Mätning med LoggerPro Försök 2 Area
   Mätning med LoggerPro Försök 3 Vatten
   Mätning med LoggerPro Försök 4 Lutande Plan
   Mätning med LoggerPro Försök 5 Fritt fall
   Mät med data - tidsbaserad - avsvalning
   Mät med data - inmatning - Hur ljust är ljuset?
   Mät med data - valda händelser - Kalla handen

Laborationer
Krafter

          
   Krafter på klossar
   Metallcylinder på våg med dynamometer
   Bestäm friktionskraften mellan bord och kloss                                      
   Gem hänger i ett snöre mot en magnet                   
   En vikt hänger i ett snöre
   En planka ligger på två stödbockar
   En vikt hänger i två snören
   Föremål ligger i två bägare med vatten
Laborationer
Densitet och tryck

            
  Arkimedes princip - laboration med klot 
   Arkimedes princip - laboration med vikter                                             

Laborationer
Rörelse
 
     
   Matcha grafer - medel och momentanhastighet                                       
  Fritt fall - likformig accelererad rörelse
  Rörelsemängd - impuls
  Newtons andra lag
  Videoanalys - tyngdacceleration
  Likformig rörelse på körbana
  Medel och momentanhastighet på körbana
 
 
Laborationer
 
Energi
 

Videoanalys - kast med liten boll                                                               
  Hook's lag på motion encoder system körbana
  Pilbågen
  Härledning av rörelseenergi mv2/2 trissor
   Totalmassan - konstant
 
Laborationer
Laddningar och fält
  Influens - Coloumb's lag                                                                          
  Elektriska fält - bandgenerator                            
  Statisk elektricitet

LaborationerEl
  Kopplingsövningar -ström-spänning ersättningsresistans                          
  Demonstrations-Elin
  U/I Karaktäristik - lnijär / olinjär glödlampa, resistor
  Elin-lådan
  Hemliga kretsar - Black box med lampor och resistorer
  Bedömningslab elektriska fält
  Ström / Spänningsmätning
  Riktning av ström
 
   
Laborationer
Värme

              
  Linjär olinjär komponent
  Kalorimeter - koppar- och aluminiumnubb
  Bestämning av specifika värmekapaciteten                                           
  Smältvärme för is
  Mekaniska värmeekvivalenten
 
Laborationer
Klimat och väderprognoser

              
  Doppvärmare - tillförd energi 
  Boyles lag 
  Guy Laussacs lag - Absoluta nollpunkten                                             

Laborationer
Relativitetsteorin

  Charles lag - trycket konstant, temp / volym                                     
Laborationer
Kraft och rörelse

           
   
  Newtons andra lag                                                                         
  Impulslagen

Laborationer
Lisebergslaboration
  Rörelsemängd
  Kraft                                                                                           
Laborationer
Kärnfysik

          
  Rörelse 
  Radioaktivt sönderfall med Protaktinium
  Halveringstjocklek med alfa, beta óch gammapreparat