FYSIK 1-2-3 Västerhöjd


FYSIK med Västerhöjdgymnasiet
och Volvogymnasiet i Skövde
Västerhöjd är en modern gymnasieskola med ca 1.400 elever, fördelat på flera olika program.Skolan arbetar med moderna metoder och mätverktyg, där datorn är ett viktigt redskap på lektioner och laborationer. Här utvecklar eleverna sin förmåga att förstå och lösa problem, genom att varva teori med praktik och göra experiment och fältstudier.
Gymnasium Skövde Västerhöjd har även ett samarbete med Volvogymnasiet i Skövde. Eleverna vid dessa utbildningar visar goda studieresultat och presterar på toppnivå.
Zenit Läromedel har här möjlighet att publicera och erbjuda delar av de laborationer inom FYSIK 1, 2 och 3 som läraren Conny Modig använder. Allt anpassat efter gällande läroplan. 

          
FYSIK 1
FYSIK 2
FYSIK 3