Årskurs 1-3 med ZenitFörslag på laborationer för Skolår 1-3 enligt de nya ämnesplanerna 2011.
Detta är exempel på elevlaborationerna som finns i vår laborationsbok
" NO-laborationer för Skolår 1-3 med Zenit". I laborationsboken ingår
dessa laborationer samt lärarhandledning som utförligt förklarar hur
försöken går till samt det medföljer öven en CD-skiva för försöken
finna i word-format så att ni kan göra om försöken så att det passar
er undervisning.