TI N'spire kemi och biologi

Kemi och Biologi med Texas Instruments N'spire


Laboration
Elevlaboration
Lärarservice
Teknisk hjälp
Andning och fotosyntes    
 elevlab
 lärservice  
Buffert
 elevlab  lärservice  
 Reaktion mellan vatten och tertiär butylklorid
 elevlab  lärservice  
 Djur i bur
 elevlab  lärservice  
 EKG  elevlab  lärservice  
 Intermolekylära bindningar
 elevlab  lärservice  
 Katalas  elevlab  lärservice  
 Kvantitativ analys
 elevlab  lärservice  
 Rost Surt regn
 elevlab  lärservice  
 Spirometri  elevlab  lärservice  hjälp
 Titrering av stark syra med stark bas
 elevlab  lärservice  
 Titrering av svag syra med stark bas  elevlab  lärservice