MET

  

Välkommen till MET:s eget forum för Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Teknik samt Kriminalteknik.

 

Fysik A

Ljusets reflexion och brytning

Linser och optiska instrument

Momentlagen

Kraftlagen

Friktionskraft

Densitet

Fritt fall

Likformig accelererande rörelse

Rörelse på lutande plan

Värmekapacitet

Isens smältvärme

Läges och rörelseenergi

Inre resistans och ems

Kraftlagen laboration 1

Kraftlagen laboration 2

Fysik B

Vågor

Transversella och longitudinella vågor

Optik-laborationer med Optik-Elin se separat labhandledning

Gitterkonstant

Rörelsemängd

Impulslagen

Mekaniska vågor harmonisk svängning

E/m

Biot Savarts lag

Lenz lag

Strömvåg

Faradays induktionslag

Planck's konstant med lysdioder

Natriumlinjens omvändning

Betaspektrometer

Spektrallampa

Spektralrör

Radioaktiva preparat

Isotopgenerator 


Biologi A + B

Koldioxid, sygas och växter                                           Svar

Blodtryck                                                                       Svar

EKG 1                                                                           Svar

Lungvolymer och vitalkapacitet                                       Svar

Neuromuskulära reflexer                                                Svar

Surt regn                                                                       Svar


Gästbok