HÄL

HÄL

Laborationer i fysik som passar med er befintliga utrustning.

Läroscilloskop Braunsch rör (ELWE)

Handledning

Laboration


Ultraljudsutrustning (Unilab)

Handledning

Laboration

Teltron utrustning


E/m (NEVA)


Kundt's rör med Hitachi mikroskop