Stökiometri

STÖKIOMETRI


Centralt innehåll

 Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.

 Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.
 


Laborationer/demonstrationer

Substansmängd, beräkningar

Aluminiumfolies tjocklek

Bestämning av mängden kristallvatten i bariumklorid

Bestämning av mängd hydroxidjoner i en pastill natriumhydroxid

Bestämning av koncentration av mättad kalciumhydroxid

Sönderdelning av natriumvätekarbonat

Koncentration, lösningsberedning och spädning

Lösningars koncentration

Lösningsberedning

Framställning av järnsulfat

Kopparsulfid