Reaktioner och förädringar

REAKTIONER OCH FÖRÄNDRINGAR

Centralt innehåll

 Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.

 Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi.

 Fällningsreaktioner.

 Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner.
 

Laborationer/demonstrationer

Syrors egenskaper

pH-skalan

Buffertlösning

Saltlösningars syrabasegenskaper (Kemi 2?)

Spänningsserien

Oxidation och reduktion - elektronövergångar

Oxidations- och reduktionsmedel

Framställning av koppar(I)oxid

Elektrolys

Fällningslaboration

Endoterma reaktioner

Exoterma reaktioner

Termokemi – upplösning av salter