Materia och kemisk bindning

MATERIA OCH KEMISK BINDNING

 
Centralt innehåll 

 Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.

 Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska      och oorganiska ämnen.
 

Laborationer/demonstrationerOrganisk kemi – molekylmodeller

Molekylmodeller – namngivning

Avdunstning och intermolekylära bindningar

Alkoholers löslighet i saltvatten

Alkoholers egenskaper

Polära och opolära lösningsmedel