Analytisk kemi

ANALYTISK KEMI


Centralt innehåll

 Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.

 
Laborationer/demonstrationer

Syrabastitrering

Bestämning av molmassa för magnesium

Gaskromatografi