50 FysiklaborationerFemtio gymnasielaborationer i Fysik 

                                                                                                       

    

        INNEHÅLLSFÖRTECKNING                         

 

1.     MEKANIK OCH VÄRMELÄRA                   

                                                                                  

        1.1    Densitet                                                                       

           1.2     Friktion                                                                        

          1.3     Kraftparallellogram                                                     

          1.4     Momentlagen                                                                 

          1.5     Energi och arbete (stationslaboration)                         

          1.6     Effekt                                                                          

           1.7     Rörelse på lutande plan                                              

          1.8     Kinetisk energi (luftbana)                                           

          1.9     Energiprincipen (fallrörelse med tempograf)              

          1.10   Accelererad rörelse (luftbana)                                      

           1.11   Kraftlagen (luftbana)                                                    

           1.12   Rörelsemängd - explosion (luftbana)                           

          1.13   Rörelsemängd - stöt  (luftbana)                                   mvkoll.pdf                        mvtab.pdf

           1.14   Centralrörelse                                                               

           1.15   Kaströrelse                                                                   

           1.16   Fritt fall  (tempograf)                                                   

          1.17   Fritt fall  (med fallrörelseapparaten)                            

          1.18   Smältentalpitet                                                              

           1.19   Specifik värmekapacitet för vatten                               

 

2.      ELLÄRA (LIKSTRÖM)

 

        2.1     IU-diagram                                                                  iugraf.doc

          2.2     Mätning av ström och spänning                                   ui.doc

          2.3     Resitivitet                                                                     resistiv.doc

          2.4     Resistansbestämning med olika metoder                     rbest.doc

          2.5     Kondensatorns kapacitans                                           kond4.doc

          2.6     Laddning/urladdning av kondensator (3 versioner)    kond1.doc ... kond3.doc

          2.7     Magnetfält  (stationslaboration)                                   bfält.doc

          2.8     q/m för elektroner                                                        qgenomm.doc

          2.9     Galvaniskt element                                                      emk.doc

          2.10   Mätning och beräkning av potential                            potentia.doc

          2.11   Kirchhoffs andra lag                                                    kirchh2.doc

          2.12   Magnetisk flödestäthet                                                tbussol.doc

          2.13   Kraftverkan på ledare i magnetfält (F = BIL)             bil.doc


 

3.     INDUKTION, VÄXELSTRÖM

 

        3.1    Elektromagnetisk induktion                                         indukt.doc

          3.2     Växelspänningens effektivvärde                                 effvärde.doc

        3.3    Spole och kondensator  (växelström)                           spolkond.doc 

        3.4    En spoles induktans (trevoltmetermetoden)                spolind.doc 

 

 

 

4.     OPTIK och VÅGRÖRELSELÄRA

 

        4.1     Ljusets reflexion och brytning (nålar)                          brytning.doc

          4.2     Kikare                                                                          kikare.doc

          4.3     Stående vågor (Meldes försök)                                    meldes.doc

          4.4     Ljudets fart i luft                                                         ljudfart.doc

          4.5     Harmonisk svängning                                                  harmsv.doc

          4.6     Plan pendel                                                                  pendel.doc

          4.7     Elektromagnetiska svängningar                                   elsväng.doc

 

5.     KVANTFYSIK

 

          5.1     T4-lagen                                                                       t4lagen.doc

          5.2     Bestämning av gitterkonstant                                      gitter.doc

          5.3     Gitterspektrum  (Hg)                                                   hgspektr.doc

          5.4     Balmerserien                                                                balmer.doc

          5.5     Halveringstid (protaktiniumgen.)                                 thalv.doc

          5.6     Räckviddsbestämning för b-strålning                          betaabs.doc

          5.7     Räckviddsbestämning för g-strålning                          gammaabs.doc