Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Zenit ab Läromedels huvudsakliga uppgift är att tillverka, importera och distribuera undervisningsmaterial till de svenska skolorna.

Minsta möjliga miljöpåverkan:

- Samtliga våra produkter ska i möjligaste mån vara så miljöanpassade som möjligt. Därför prioriterar vi självklart de varor och tjänster som innebär mindre belastning på miljön.

- Transport av produkterna ska ske på det mest fördelaktiga sättet för miljön.

- Mängden emballage som tillförs den svenska marknaden ska kunna återvinnas för att minimera effekten på miljön. Dessutom ser vi till att minimera mängden förpackningsmaterial så långt det är möjligt.

- I linje med vårt miljöarbete utbildas och engageras all vår personal regelbundet. Christina Mård Lindahl är miljöansvarig för Zenit ab Läromedel och reviderar miljöpolicyn i december varje år.

Emballage:

Zenit ab Läromedel packar till 98% i återanvänt förpackningsmaterial. Dessa kartonger är av återvinningsbar wellpapp. Vi återvinner även allt inre förpackningsmaterial, övrigt förpackningsmaterial är av finstrimlat tidningspapper, även detta återvinningsbart.

Vid större leveranser använder vi ofta egna transportmedel, hjälper till med uppackning och ser till att allt använt förpackningsmateriel forslas bort.

Vid mindre leveranser är det kartonger i wellpapp som används. Vi är anslutna till REPA-registret, så allt distribuerat material kan samlas in och återvinnas via REPA.

Transporter:

Transporter till kund går via Schenker som är certifierade enligt ISO 14001, för Schenkers miljöpolicy, se: http://schenker.se

Inkommet gods utanför Europa kommer med företaget TNT med fartyg. TNT är certifierade enligt följande:ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och OHSAS 18001 (Arbetsmiljö).  Flygtransporter används endast i undantagsfall, då annat transportmedel inte har kunnat finnas. 

Elprodukter: 
Zenit ab Läromedel följer lagen om producentansvar. Vid varje levererad produkt åtar sig Zenit att återta motsvarande produkt eller återta en utrangerad försåld produkt och destruera denna.

Pulskontroll AB, Bovallstrand plockar ur de elektroniska komponenterna samt använder sig av ELFA:s miljökartong för återvinning av uttjänta elektronikprodukter.Framtaget tillsammans med Posten och Ragn-Sells  Elektronikåtervinning AB. 
  
Uttjänta elektriska och elektroniska produkter som till exempel kretskort, dioder, batterier och strömbrytare läggs i miljökartongen. Följ sedan den bifogade instruktionen för hämtning eller lämning. Returfrakten är betald. Enkelt och smidigt. Dessutom vet du att skrotet återanvänds eller återvinns. Systemet baseras på en kartong med insats av polyetenpåse. Kartongen återvinns i wellpappåtervinning och innerpåsen skickas till förbränning.

Data

Wellpappkartong i returfiber 
Mått 375×285×285 mm 
Volym ca 30 l 
Fyllnadsvikt max 20 kg 
Miljögodkänd tryckfärg 
Hela kartongen återvinningsbar 
Polyetenpåsen bildar koldioxid och vatten vid förbränning 

Destruering av övrigt materiel: 
Då det gäller destruering av radioaktivt materiel och kemikalier är 
Rambo AB, Lysekil vår kontakt vid destruering.