Integritetspolicy

För att du skall kunna handla eller få ta del av information från Zenit ab Läromedel (t.ex. våra e-post utskick) måste du ge oss vissa uppgifter om dig själv; uppgifter som Zenit ab Läromedel ansvarar för att de används på rätt sätt. Denna e-post och integritetspolicy redogör för den information som samlas in om dig och hur vi använder och skyddar den m.m.
Om du har frågor som rör våra rutiner om sekretess eller denna policy är du välkommen att kontakta oss.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som din mailadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka dig relevant information avseende produkter och leveranser. 

Vi har fått dina uppgifter från din inloggning via vår webshop på vår hemsida. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke vid din registrering via vår webshop. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller 1 år efter din senaste kundkontakt med oss. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett annat land.

Personuppgiftsansvarig är Zenit ab Läromedel, Anna Hess 0523-37900, anna.hess@zenitlaromedel.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Anna Hess 0523-37900, anna.hess@zenitlaromedel.se . Du når vårt dataskyddsombud på Anna Hess 0523-37900, anna.hess@zenitlaromedel.se . Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 


Dina personliga uppgifter
När du registrerar dig på Zenit ab Läromedel blir du ombedd att fylla i ett registreringsformulär med viss personlig information, som t ex namn, adress, e-postadress och annan information som t.ex. ålder.
Din e-postadress används för att skicka information direkt härrörande till beställningar som läggs hos oss. T.ex. skickar vi orderbekräftelse och kvitto/faktura via e-post. Vi använder också din e-postadress för att kontakta dig om oss och våra tjänster och produkter och för att ge dig information om andra produkter/tjänster som vi tror kan intressera dig. Du tillfrågas alltid att bekräfta om du vill mottaga utskick från Zenit ab Läromedel och kan lätt välja bort detta vid registrering. Din ålder efterfrågas för att vi skall försäkra oss om att du fyllt 18 år. Väljer du att betala mot faktura kommer vi att begära komplett personnummer för att vi skall kunna göra en kreditupplysning. Övriga uppgifter använder vi för att uppfylla våra leveransåtaganden i samband med din order.

För att du skall få tillgång till en mer fullständig resurs av information och tjänster som rör t.ex. hårdvara innehåller vår webshop länkar till andra webbplatser (vernier.com). Observera att du kan bli ombedd att registrera dig på de webbplatser som Zenit ab Läromedel länkar till för att utnyttja dessa webbplatsers tjänster. Vi kan inte påta oss något ansvar för dessa webbplatsers sekretess- och integritetspolicys; dem får du i stället studera på webbplatserna ifråga.
Zenit ab Läromedel registrerar alltid den IP-adress som ett köp genomförs från. Vid bedrägeriförsök kommer Zenit ab Läromedel att hjälpa polisiära myndigheter att spåra upp beställaren.

Säkerhet
Zenit ab Läromedel vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sina medlemmars personliga information. För att skydda din information online använde vi bl.a. autenticering, vilket är industristandard. Du skall emellertid vara medveten om att internetöverföring aldrig är 100% säker. Zenit ab Läromedel arbetar även med att skydda information offline. Alla dina data lagras i säkra, åtkomstbegränsade områden. Och det är bara anställda som behöver dessa data för att utföra en viss funktion som får åtkomst till information som är personligt identifierbar.

Ändra dina personliga uppgifter
Du kan redigera de personliga data som du gett oss genom att gå till ”Mina sidor”. Här kan du också välja om du vill ta emot nyhetsbrev från Zenit ab Läromedel.

Cookies
Cookies är benämningen på en textsträng som antingen tillfälligt (tills du avslutar din webbläsare) eller permanent lagras på din dator. Texten i en cookie innehåller ingen information som kan spåra dig som person utan används enbart för att bättre anpassa en webbplats efter hur du navigerar runt bland funktionerna på den. Zenit ab Läromedel använder cookies för två ändamål; Tillfälliga cookies under tiden som du är inne på vår webbplats för att hålla reda på t.ex. vilket språk du har valt och om du är inloggad eller inte, samt permanenta cookies för att bygga statistik över hur och om besökare återkommer till vår webbplats.  Återigen - Det finns ingen information som knyter dig som person till innehållet i vår statistik. Om du trots detta inte vill tillåta cookies kan du enkelt stänga av dem i din webbläsare. Var dock uppmärksam på att väldigt många webbplatser på Internet då inte längre fungerar som avsett. Ett annat alternativ är att i din webbläsare ta bort de cookies som redan finns lagrade.

Dina rättigheter
Du har rätt att få en kopia av alla personlig information som Zenit ab Läromedel har om dig. Du har också rätt att korrigera eventuella fel i denna information.

Ändringar av vår sekretesspolicy
Zenit ab Läromedel förbehåller sig rätten att ändra denna E-post och integritetspolicy om så anses behövas. Du har alltid rätt att ta del av aktuell policy antingen online via vår webbplats eller genom att kontakta oss.

Din bekräftelse att du accepterar dessa villkor
Genom att köpa från Zenit ab Läromedel accepterar du denna e-post och integritetspolicy samt att vi samlar in nämnda information.