TEXAS INSTRUMENTS

Nspirerande matematik
Detta är ett heltäckande läromedel för Ma 1c och Ma 2c där TI-Nspire TM verkar som en kraftfull resurs i elevens lärande.
I Nspirerande matematik får lärare och elever bland annat tillgång till ett läromedel som har rikligt med aktiviteter och som kan användas både med datorer och TI-Nspire handenheter. Man kan naturligtvis också skriva ut material för att få något som påminner mer om en traditionell bok.

Läromedlet är huvudsakligen vinklat mot de studieinriktade programmen på gymnasiet och här finns t.ex uppgifter som innefattar arbete med och utan tekniska hjälpmedel. Materialet är interaktivt och målet är att eleven ska känna sig personligt adresserad i framställningen. Slutligen ska nämnas att vår ambition har varit att ge alla elever utmaningar. Det gäller alltså både de som precis blivit godkända i grundskolan - till dem som tillgodogjort sig kursen med goda kunskaper.

Du som är lärare kan även få tillgång till lärarhandledning för respektive kurs om du så önskar.

 
Här hittar du blädderbara e-läromedel:

Visa 1-50 Av 54 Produkter